Orang Bersalah atau Tidak Pada jaman dahulu menentukan seseorang bersalah atau tidak adalah dengan pengujian yang berat. Apabila ada dua orang lelaki berselisih, maka cara untuk menentukan siapa